අපගේ මාර්ගගත වෙළඳසැලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

ඕල්ටනේටර් -0124655097

කෙටි විස්තරය:

124655097, 124655178, 1986A00518, LRA03697, LRA3697, 141545402, A0141545402, 131547902, 141545402


නිෂ්පාදන විස්තර

OEM කේතය

අදාළ වාහන

නිෂ්පාදන ටැග්

0124655097 වෝල්ටීයතාව (V) 24
ඇම්පියර් (ඒ) 100
භ්‍රමණය සීඩබ්ලිව්
පුල්ලි වර්ගය සවි කර නැත
බී + පර්යන්තය (30) එම් 8
ප්ලග් කේතය 167
විකල්ප නිර්මාණය IF / IR
OE නිෂ්පාදකයා බොෂ්
වාහන නිෂ්පාදකයා මර්සිඩීස් බෙන්ස්

 • කලින්:
 • ඊළඟ:

 • බොෂ් 124655097
  බොෂ් 124655178
  බොෂ් 1986A00518
  ලූකස් LRA03697
  ලූකස් LRA3697
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් 141545402
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් A0141545402
  STEYR FAHRZEUGTECHNIK 131547902
  STEYR FAHRZEUGTECHNIK 141545402
  සාදන්න ආකෘතිය වර්ගය අවුරුදු තොරතුරු
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1831 ඒ.කේ. 1997 - 2002 11946 සීසී, 313 එච්පී
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1832 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1832 ඒ.කේ. 2003 - 11946 සීසී, 320 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1832 කේ 2003 - 11946 සීසී, 320 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1835 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1835 ඒ.කේ. 1997 - 2002 11946 සීසී, 354 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ACTROS 1835 කේ 1997 - 2002 11946 සීසී, 354 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ATEGO 1518 කේ 2004 - 4249 සීසී, 177 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ATEGO 1522 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ATEGO 1522 ඒ 2004 - 4801 සීසී, 218 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ATEGO 1522 ඒ.එෆ් 2004 - 4801 සීසී, 218 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ATEGO 1522 ඒ.කේ. 2004 - 4801 සීසී, 218 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ATEGO 1522 එෆ් 2004 - 4801 සීසී, 218 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ATEGO 1522 කේ 2004 - 4801 සීසී, 218 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ATEGO 1523 -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ATEGO 1523 ඒ -  
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ATEGO 1523 ඒ 1998 - 2004 6374 සීසී, 231 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 2535 එල්.එස් 2002 - 2004 11967 සීසී, 354 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 2540 එල්.එස් 2002 - 2004 11967 සීසී, 401 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 2543 එල්.එස් 2002 - 2004 11967 සීසී, 428 එච්.පී.
  මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඇක්සෝර් 2623 එල් 2002 - 2004 6374 සීසී, 231 එච්.පී.
  ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න